clear-bug-div

آخرين اخبار

۱۳۹۳/۰۶/۲۲چیستند؟ OLEDتلویزیون های
چیستند؟ OLEDتلویزیون های

تلویزیون های OLED چیستند؟ برای ایجاد یک تصویر در تلویزیون تنها نیاز به نورهای قرمز، سبز و آبی دارید. OLEDها در واقع با عبور جریان الکتریسیته از موادی که این رنگ ها را ت..

شاخه ها